ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร cover photo
ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

6 คอร์ส

ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร
วิทยากร นักพูด นักเขียน ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท CC Knowledge Base จำกัด
M.L. Chaivat Jayankura (Chayangkool) is a founder of CC Group in 2001. M.L. Chaivat had stayed at the top executive level at various recognized organization and has highly experienced in the business field for many years. He is also well known for his outstanding and professional skills in Sales, Marketing and Management. To date, M.L. Chaivat Jayankura is the President& CEO of C.E. Enterprise Consulting Company. CC Knowledge Base is a profoundly training company, specialized in Sales and Marketing We have variety of training programs - Business Presentation Skills, 7 Steps to be an Effective Sales Person, Leadership for the 21st Century, Effective Negotiation Skills, CRM, Innovative Thinking and our new comer course, Time Management. C.E. Enterprise Consulting was established in 2001, affiliated with CC Knowledge Base provides a business consulting firm, prominent in KPI and Balance Scorecard. Our clients are leading organization in diversity of industries. We amass a great deal of integrity and trustworthiness for the all years long. Unquestionably, the clients insist on coming back to our services. C.E. Edutainment likewise is an allied with CC Knowledge Base. It has a radio program – Manager Time on CU Radio (FM 101.5 MHz) and a TV program, CIO/CEO Forum on UBC 07. Both programs are hosted by M.L. Chaivat Jayankura – founder of C.E. Enterprise Group himself. As the name implied, the programs emphasize on business knowledge combination, IT solution, current affairs topic and entertainment.

  ประวัติโดยย่อ
  - ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท CC Knowledge Base จำกัด
  - อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
  - อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  - อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - อดีตประธานบริหาร กิจการด้าน Internet ของกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น
  - อบรมในหลักสูตรบริหารธุรกิจ Harvard Business School
  - ผู้แต่งหนังสือ "จอมยุทธ์การตลาด", "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : การบริหารธุรกิจ" และ "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : ทุนมนุษย์"
  - รางวัลนักธุรกิจดีเด่น จาก Promotion Headway Business ปี 2538
  - รางวัลบุคคลแห่งความสำเร็จ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ปี 2540

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

6 คอร์ส