กันตวีร์ แสงสาย cover photo
กันตวีร์ แสงสาย
กันตวีร์ แสงสาย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟ็คซิ่ง จำกัด และเป็นโค้ชด้านการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต

    ประวัติโดยย่อ
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟ็คซิ่ง จำกัด
    - เจ้าของแฟนเพจ "TumKantawee"
    - โค้ชด้านการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต
    - มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจออนไลน์ และเป็นที่ปรึกษาด้าน E-Commerce

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส