พรภวิษย์ กาพย์เกิด cover photo
พรภวิษย์ กาพย์เกิด
พรภวิษย์ กาพย์เกิด
นักศึกษาทุนปริญญาเอก เจ้าของเพจความรู้ที่จะแบ่งปันสาระและเทคนิคการเรียนรู้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ประวัติการศึกษา วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตระยอง) M.Sc. Energy Systems, Skolkovo Institute of Science and Technology, Russian Federation (ทุนเต็มจำนวน) ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี (ทุนเต็มจำนวน) ประวัติการทำงาน เป็นผู้ก่อตั้ง Paulpawit Better Learning Academy (www.paulpawit.com) และสร้างคอนเทนท์พัฒนาทักษะการเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  ประวัติโดยย่อ
  - เป็นผู้ก่อตั้ง Paulpawit Better Learning Academy (www.paulpawit.com)
  - และ Content Creator เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  - จบการศึกษาวศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตระยอง)
  - M.Sc. Energy Systems, Skolkovo Institute of Science and Technology, Russian Federation (ทุนเต็มจำนวน)
  - ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี (ทุนเต็มจำนวน)

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส