งามตา เขมะจิโต cover photo
งามตา เขมะจิโต

4.9 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส

งามตา เขมะจิโต
วิทยากรและอาจารย์บรรยายความรู้ด้านการประกันวินาศภัย ติวสอบคนกลางประกันวินาศภัยยาวนานกว่า 10 ปี
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์และชั่วโมงบินในการติวสอบทั้งตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยมานานกว่า 10 ปี ติวสอบมาหลากหลายหน่วยงาน การจัดติวสอบร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยในต่างจังหวัด ติวสอบให้สมาชิกนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล ติวสอบให้กับองค์กรต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทลิสซิ่ง และยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นอาจารย์ติวสอบประจำ ความไว้วางใจนี้พิสูจน์กันด้วยอัตราการสอบผ่าน (Passing Rate) ที่ทยานขึ้นตลอด พร้อมเสียงตอบรับของผู้เตรียมตัวเข้าสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ที่บอกว่าเนื้อหาที่ติว กระชับดี เข้มข้น บอกเทคนิคการอ่านคำถามและการเลือกคำตอบ ใช้ภาษาที่ฟังเข้าใจง่าย พร้อมการรวบรวมคลังข้อสอบที่ผู้สอบจะบอกว่า “ใช่เลย” “ตรงกับที่สอบเลย” อาจารย์อ้อม “งามตา เขมะจิโต” มีความรู้ความชำนาญ และความเข้าใจการประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ ด้วยสาขาวิชาที่จบมา คือ สาขาการประกันภัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) เริ่มและทำงานในธุรกิจประกันวินาศภัยมายาวนานกว่า 25 ปี มีประสบการณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพิจารณารับประกันภัย ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นวิทยากรพิเศษให้กับสถาบันประกันภัย วิทยากรพิเศษให้กับบริษัทประกันวินาศภัย เป็นหนึ่งในผู้เขียนคู่มือปฏิบัติงาน หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย สำนักงาน คปภ.

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรและอาจารย์บรรยายความรู้ด้านการประกันวินาศภัย ติวสอบคนกลางประกันวินาศภัยยาวนานกว่า 10 ปี
  - Certificate, Associateship of The Thailand Insurance Institute
  - อาจารย์ประจำในองค์กรต่าง ๆ หลากหลายองค์กรในการการติวสอบตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
  - หนึ่งในผู้เขียนคู่มือปฏิบัติงาน หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย สำนักงาน คปภ.
  - จบการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกันภัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4.9 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส