ภีมพัฒน์ พิพัฒน์วสุธร (KruP'Bug) cover photo
ภีมพัฒน์ พิพัฒน์วสุธร (KruP'Bug)
ภีมพัฒน์ พิพัฒน์วสุธร (KruP'Bug)
Founder of The Gambit Education & GED Teacher
GED (การสอบเทียบวุฒิ มัธยมปลาย) เป็นอีกตัวเลือกทางการศึกษาที่ดีมาก ๆ ในมุมมองของผม ไม่ว่าจะในแง่มุมของ การเรียนรู้ ความรวดเร็ว หรือการลงทุน ...และผมทราบดีครับ ว่า GED มีความหมายสำหรับหลายๆ คน มากขนาดไหน เพรางั้น ผมถึงได้ใช้เวลาหลายเดือน เพื่อรวบรวม เนื้อหา ข้อสอบ คำศัพท์ และ พัฒนา คอร์ส How to Crack GED ในแต่ละวิชาขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทั้งในส่วนของเนื้อหา และ ทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อพานักเรียนของผมทุกคน ไปถึงเป้าหมายครับ

  ประวัติโดยย่อ
  - ครูสอน GED อันดับต้นๆ ของประเทศไทย
  - ประสบการณ์การสอนน้องๆ กว่า 2 ปี
  - นักเรียนจบการศึกษากว่า 100 คน
  - เรียนจบ Highschool จากประเทศ Canada
  - เจ้าของเพจ "KruP'Bug"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส