สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) cover photo
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

106 รีวิว

1 คอร์ส

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
หน่วยราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - หน่วยราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในไทย
    - ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่จูงใจและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้
    - ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

106 รีวิว

1 คอร์ส