ว่าที่ร้อยโท ศรัณย์ กรพชระ cover photo
ว่าที่ร้อยโท ศรัณย์ กรพชระ
ว่าที่ร้อยโท ศรัณย์ กรพชระ
ผู้บริหารและครูฝึก RF Security Team บริการทีมรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ Security Staff งานอีเว้นท์ จนท.ตรวจค้น รถนำขบวน

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 27/2556 ศูนย์การกำลังสำรอง
  - ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - ผู้บริหารและครูฝึก RF Security Team บริการทีมรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ Security Staff งานอีเว้นท์ จนท.ตรวจค้น รถนำขบวน
  - ผู้บริหารและครูฝึก HAWK Martial Arts Academy
  - อดีตพนักงานด้านกฎหมาย สถาบันพระปกเกล้า
  - อดีตนิติกร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  - อดีตนิติกร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส