เกลา นิสัยอันตราย  cover photo
เกลา นิสัยอันตราย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส

เกลา นิสัยอันตราย
เพจรวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
ต้นปี พ.ศ. 2561 หลังจากที่ทีมงานชุดแรกเรียนจบ และด้วยความจำเป็น ทำให้ทีมงานบางส่วนจำเป็นต้องออกไปทำงานตามสาขาอาชีพที่เรียนมา นับได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของโปรเจค โดยมีการปรับเปลี่ยนทีมงานเป็นระยะ ทำให้ไม่สามารถสร้างกิจกรรมออกมาให้หลากหลาย และต่อเนื่องได้ แม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะถ่ายทอดเป้าหมายและเคล็ดวิชาให้ทีมงานที่เหลืออยู่เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินต่อไป แต่ก็ยังเป็นการดำเนินงานแบบ ‘จิตอาสา’ คือตามช่วงเวลาและโอกาสที่สะดวก ในขณะที่ปัญหาสังคมต้องได้รับการแก้ไขอย่าง ‘เต็มที่เต็มเวลา’ ด้วยเหตุนี้ช่วงปี พ.ศ. 2562 ทีมงานชุดปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาและกำลังศึกษา จำนวน 10 คน เล็งเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะลุกขึ้นมาปลุกกระการเกลานิสัยให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง และเกลาจะไม่เป็นเพียงแค่โครงการหรือสื่อออนไลน์เท่านั้น แต่จะเป็น ‘ชุมชน’ ที่ยั่งยืน มีสมาชิกกระจายอยู่ในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเกลานิสัยอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยการจดทะเบียนเป็นองค์กร ที่พร้อมที่จะเป็นหลักในการช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยคนเก่งและดีต่อไป

    ประวัติโดยย่อ
    - 'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน

4.8 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส