มยุรี หวังปัญญา (ครูพี่วา) cover photo
มยุรี หวังปัญญา (ครูพี่วา)
มยุรี หวังปัญญา (ครูพี่วา)
"ครูพี่วา" เจ้าของสถาบัน "Happiness Tutor & Cafe"
การศึกษา B.A. Second class honors (English) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang M.A. (Applied Linguistics) Kasetsart University Bangkhen ประสบการณ์ เจ้าของสถาบัน Happiness Tutor & Cafe ติวเตอร์ออนไลน์ Online Education Unit, KPN ACADEMY อาจารย์พิเศษโรงเรียนรัฐ ติวเตอร์โรงเรียนกวดวิชา

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของสถาบัน "Happiness Tutor & Cafe"
    - ติวเตอร์ออนไลน์ Online Education Unit, KPN ACADEMY
    - อาจารย์พิเศษโรงเรียนรัฐ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส