ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ cover photo
ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

4 คอร์ส

ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์
นักออกแบบธุรกิจ (Business Model Designer) และนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย

  นักออกแบบธุรกิจ (Business Model Designer)
  และนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย

  จบการศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ระดับบริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบค และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย (DePaul) ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อดีตเคยเป็นนักการขายและการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำในธุรกิจหลากหลายวงการ เช่นสินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น สื่อ บันเทิง และธุรกิจสุขภาพ และเคยเป็นที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED 4 ปี และเป็นทายาทรุ่นที่ 2 ของธุรกิจแฟชั่น เครื่องหนัง Viera by Ragazze

  ปัจจุบันเป็นนักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจให้กับองค์กร และผู้ประกอบการชั้นนำของไทย และเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Trick of the Trade เพจที่ให้แรงบันดาลใจและแนวคิดการทำธุรกิจที่สร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเองและทำได้จริง มีผู้ติดตามกว่า 50,000 ราย

  มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการออกแบบโมเดลธุรกิจ และการออกแบบคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับธุรกิจทุกประเภท


  ประวัติโดยย่อ
  - นักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ
  - ประสบการณ์ทำงาน กว่า 20 ปี ในด้านการตลาด การขาย จากหลากหลายวงการ
  - เชี่ยวชาญการบริการจัดการธุรกิจ SME
  - นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย
  - บรรณาธิการและเจ้าของสำนักพิมพ์ อะไรเอ่ย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

4 คอร์ส