ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ cover photo
ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

61 รีวิว

5 คอร์ส

ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์
นักออกแบบธุรกิจ (Business Model Designer) และนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย
นักออกแบบธุรกิจ (Business Model Designer) และนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย จบการศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ระดับบริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบค และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย (DePaul) ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตเคยเป็นนักการขายและการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำในธุรกิจหลากหลายวงการ เช่นสินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น สื่อ บันเทิง และธุรกิจสุขภาพ และเคยเป็นที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED 4 ปี และเป็นทายาทรุ่นที่ 2 ของธุรกิจแฟชั่น เครื่องหนัง Viera by Ragazze ปัจจุบันเป็นนักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจให้กับองค์กร และผู้ประกอบการชั้นนำของไทย และเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Trick of the Trade เพจที่ให้แรงบันดาลใจและแนวคิดการทำธุรกิจที่สร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเองและทำได้จริง มีผู้ติดตามกว่า 50,000 ราย มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการออกแบบโมเดลธุรกิจ และการออกแบบคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับธุรกิจทุกประเภท

  ประวัติโดยย่อ
  - นักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ
  - ประสบการณ์ทำงาน กว่า 20 ปี ในด้านการตลาด การขาย จากหลากหลายวงการ
  - เชี่ยวชาญการบริการจัดการธุรกิจ SME
  - นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย
  - บรรณาธิการและเจ้าของสำนักพิมพ์ อะไรเอ่ย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

61 รีวิว

5 คอร์ส