ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ cover photo
ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์
ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์
นักออกแบบธุรกิจ (Business Model Designer) และนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย

  นักออกแบบธุรกิจ (Business Model Designer)
  และนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย

  จบการศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ระดับบริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบค และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย (DePaul) ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อดีตเคยเป็นนักการขายและการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำในธุรกิจหลากหลายวงการ เช่นสินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น สื่อ บันเทิง และธุรกิจสุขภาพ และเคยเป็นที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED 4 ปี และเป็นทายาทรุ่นที่ 2 ของธุรกิจแฟชั่น เครื่องหนัง Viera by Ragazze

  ปัจจุบันเป็นนักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจให้กับองค์กร และผู้ประกอบการชั้นนำของไทย และเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Trick of the Trade เพจที่ให้แรงบันดาลใจและแนวคิดการทำธุรกิจที่สร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเองและทำได้จริง มีผู้ติดตามกว่า 50,000 ราย

  มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการออกแบบโมเดลธุรกิจ และการออกแบบคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับธุรกิจทุกประเภท


  ประวัติโดยย่อ
  - นักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ
  - ประสบการณ์ทำงาน กว่า 20 ปี ในด้านการตลาด การขาย จากหลากหลายวงการ
  - เชี่ยวชาญการบริการจัดการธุรกิจ SME
  - นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย
  - บรรณาธิการและเจ้าของสำนักพิมพ์ อะไรเอ่ย