ธนสิษฐ์ เพียวประเสริฐ cover photo
ธนสิษฐ์ เพียวประเสริฐ
ธนสิษฐ์ เพียวประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ลายเซ็นมานานกว่า 20 ปี และสร้างอาชีพนักออกแบบลายเซ็นมาแล้วมากกว่า 1,000 คน
ประวัติการศึกษา ปริญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มทำงานกับบริษัท AIA ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ได้รับคุณวุฒิ MDRT ติดต่อกัน 9 ปี มีความสนใจศึกษาและเก็บรวบรวมสถิติของลายเซ็นที่ส่งผลกับชีวิตของผู้ใช้จริงจากฐานข้อมูลลูกค้ามาตลอดเวลา 20 ปี จนได้เริ่มนำความรู้ที่เก็บสะสมมาสอนให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป ปัจจุบันได้สร้างอาชีพนักออกแบบลายเซ็นมาแล้วมากกว่า 1,000 คน

    ประวัติโดยย่อ
    - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ได้รับคุณวุฒิ MDRT ติดต่อกัน 9 ปี ที่บริษัท AIA
    - มีความสนใจศึกษาและเก็บรวบรวมสถิติของลายเซ็นที่ส่งผลกับชีวิตของผู้ใช้จริงจากฐานข้อมูลลูกค้ามาตลอดเวลา 20 ปี
    - ใช้ความรู้ที่เก็บสะสมมาสอนให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป ปัจจุบันได้สร้างอาชีพนักออกแบบลายเซ็นมาแล้วมากกว่า 1,000 คน สอบถามข้อมูลรบกวนแอดLine
    - @763rhung

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส