ธิดา พัชรพรพงศ์ cover photo
ธิดา พัชรพรพงศ์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

34 รีวิว

4 คอร์ส

ธิดา พัชรพรพงศ์
ครูสอนภาษาเกาหลี และนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีใต้
ชื่อ ธิดา พัชรพรพงศ์ หรือ เบล เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ เอกศิลปะไทย และเป็นนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Gangung Wonju University ประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันทำงานอิสระ รับสอนภาษาเกาหลีส่วนตัวให้กับผู้ที่สนใจ และสถาบันภาษา 2 แห่ง คือ cyes เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น8 , i language ศูนย์การค้าเดอะวอร์ค เกษตร-นวมินทร์ ประสบการณ์ : ปี 2553 รับสอนภาษาเกาหลี - ปัจจุบัน ปี 2558 จัดทำสื่อการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์ สำหรับไกด์คนไทย เพื่อใช้สนทนากับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ให้กับม.เกษตรศาสตร์ ปี 2558 จัดทำสื่อการสอน และเป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การสื่จอสารภาษาเกาหลี สำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่ เพื่อสนทนากับลูกค้าชาวเกาหลี ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปี 2559 สอนภาษาเกาหลี ให้กับว่าที่เอกอัครราชทูตไทย กับภริยา ที่เตรียมประจำการ ณ ประเทศเกาหลีใต้ (ปัจจุบันท่านทำหน้าที่รักษาการอยู่ ที่ประเทศเกาหลีใต้)

    ประวัติโดยย่อ
    - อดีตนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Gangung Wonju University ประเทศเกาหลีใต้
    - ปริญญาตรีคณะวิจิตรศิลป์ เอกศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ครูสอนภาษาเกาหลี
    - ผู้จัดทำสื่อการสอนภาษาเกาหลี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

34 รีวิว

4 คอร์ส