ธิดา พัชรพรพงศ์ cover photo
ธิดา พัชรพรพงศ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

8 คอร์ส

ธิดา พัชรพรพงศ์
ครูสอนภาษาเกาหลี และนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีใต้
ชื่อ ธิดา พัชรพรพงศ์ หรือ เบล เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ เอกศิลปะไทย และเป็นนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Gangung Wonju University ประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันทำงานอิสระ รับสอนภาษาเกาหลีส่วนตัวให้กับผู้ที่สนใจ และสถาบันภาษา 2 แห่ง คือ cyes เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น8 , i language ศูนย์การค้าเดอะวอร์ค เกษตร-นวมินทร์ ประสบการณ์ : ปี 2553 รับสอนภาษาเกาหลีอิสระ - ปัจจุบัน ปี 2558 จัดทำสื่อการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์ สำหรับไกด์คนไทย เพื่อใช้สนทนากับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ให้กับม.เกษตรศาสตร์ ปี 2558 จัดทำสื่อการสอน และเป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การสื่จอสารภาษาเกาหลี สำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่ เพื่อสนทนากับลูกค้าชาวเกาหลี ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปี 2559 สอนภาษาเกาหลี ให้กับว่าที่เอกอัครราชทูตไทย กับภริยา ที่เตรียมประจำการ ณ ประเทศเกาหลีใต้ (ปัจจุบันท่านทำหน้าที่รักษาการอยู่ ที่ประเทศเกาหลีใต้) ปี 2560 ผู้ประสานงานจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Smooth E เผยแพร่รถไฟฟ้า BTS ปี 2561 จัดทำรีวิวโฆษณาสินค้าของไทย เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ประเทศเกาหลี ปี 2562 เดินทางกลับไปเรียนต่อ ม.คังนึน ประเทศเกาหลี เพื่ออัพเดทเนื้อหาความรู้ ไวยากรณ์เกาหลี ระดับ 3และ4 เนื้อหาใหม่

    ประวัติโดยย่อ
    - อดีตนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Gangung Wonju University ประเทศเกาหลีใต้
    - ปริญญาตรีคณะวิจิตรศิลป์ เอกศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ผู้จัดการทีมBj Thai ครูล่ามไกด์3ภาษา จีน-เกาหลี-ญี่ปุ่น
    - ผู้จัดทำสื่อการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์ "บอทไลน์-ให้บริการความรู้ภาษาเกาหลี" เผยแพร่ทั่วประเทศ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

8 คอร์ส