ธิดา พัชรพรพงศ์ cover photo
ธิดา พัชรพรพงศ์

4.1 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

1 คอร์ส

ธิดา พัชรพรพงศ์
ครูสอนภาษาเกาหลี และนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีใต้

  ชื่อ ธิดา พัชรพรพงศ์ หรือ เบล เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ เอกศิลปะไทย
  และเป็นนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Gangung Wonju University ประเทศเกาหลีใต้
  ปัจจุบันทำงานอิสระ รับสอนภาษาเกาหลีส่วนตัวให้กับผู้ที่สนใจ และสถาบันภาษา 2 แห่ง คือ cyes เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น8 , i language ศูนย์การค้าเดอะวอร์ค เกษตร-นวมินทร์

  ประสบการณ์ :
  ปี 2553 รับสอนภาษาเกาหลี - ปัจจุบัน
  ปี 2558 จัดทำสื่อการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์ สำหรับไกด์คนไทย เพื่อใช้สนทนากับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ให้กับม.เกษตรศาสตร์
  ปี 2558 จัดทำสื่อการสอน และเป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การสื่จอสารภาษาเกาหลี สำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่ เพื่อสนทนากับลูกค้าชาวเกาหลี ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
  ปี 2559 สอนภาษาเกาหลี ให้กับว่าที่เอกอัครราชทูตไทย กับภริยา ที่เตรียมประจำการ ณ ประเทศเกาหลีใต้ (ปัจจุบันท่านทำหน้าที่รักษาการอยู่ ที่ประเทศเกาหลีใต้)


  ประวัติโดยย่อ
  - อดีตนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Gangung Wonju University ประเทศเกาหลีใต้
  - ปริญญาตรีคณะวิจิตรศิลป์ เอกศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ครูสอนภาษาเกาหลี
  - ผู้จัดทำสื่อการสอนภาษาเกาหลี

4.1 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

1 คอร์ส