คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน) cover photo
คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน)

4.2 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

4 คอร์ส

คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน)
ผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment"
1) ผู้ก่อตั้งเพจการลงทุน "นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment" 2) กูรูประจำเว็บ FINNOMENA 3) ผู้แต่งหนังสือ "เฟ้นหาหุ้นรวยสไตล์วีไอ" 4) อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5) ผู้บรรยายการลงทุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6) นักลงทุนเต็มเวลา Full Time Investor

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment"
  - เป็นนักลงทุนเต็มเวลา Full Time Investor
  - กูรูหุ้น กองทุนรวม FINNOMENA
  - ผู้เขียนหนังสือขายดี "รวยหุ้นวีไอ ไม่เสี่ยง" และ ชุด "เฟ้าหาหุ้นรวย"
  - อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

4 คอร์ส