คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน) cover photo
คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน)

3.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

3 คอร์ส

คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน)
ผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment"

  1) ผู้ก่อตั้งเพจการลงทุน "นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment"
  2) กูรูประจำเว็บ FINNOMENA
  3) ผู้แต่งหนังสือ "เฟ้นหาหุ้นรวยสไตล์วีไอ"
  4) อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  5) ผู้บรรยายการลงทุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment"
  - กูรูหุ้น กองทุนรวม FINNOMENA
  - ผู้เขียนหนังสือขายดี "รวยหุ้นวีไอ ไม่เสี่ยง" และ ชุด "เฟ้าหาหุ้นรวย"
  - อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

3 คอร์ส