พีระภัทร ศิริโชติ cover photo
พีระภัทร ศิริโชติ
พีระภัทร ศิริโชติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ E-commerce มีประสบการณ์ในวงการ Startup มากกว่า 10 ปี ทั้งสร้างยอดขายธุรกิจต่อปีมาแล้วมากกว่า พันล้านบาท
ผู้สอนได้เริ่มเส้นทางสู่วงการ Startup จากการร่วมงานกับบริษัท Lazada และอยู่กับอุตสาหกรรม Startup นับแต่นั้นเป็นต้นมาทั้ง บริษัท Ecommerce, Agency และเป็นปรึกษาด้านธุรกิจด้าน Ecommerce โดยภายหลังผู้สอนเล็งเห็นว่าการเป็นที่ปรึกษาจากภายนอกธุรกิจนั้น ไม่สามารถทําให้ธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างยั้งยืน จึงเริ่มบริหารธุรกิจจากภายใน บนแนวคิด “6P Framework” กับบริษัท Index Living Mall โดยสามารถสร้าง ยอดขายในธุรกิจ Online จากแรกเริ่มสู่หลักพันล้านต่อปีในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งแนวคิด “6P Framework” นี้เริ่มได้รับการยอมรับ และได้รับเชิญเป็นปรึกษาต่างโครงการด้าน Startups ต่าง ๆ ในปัจจุบัน

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้บริหารระดับสูงบริษัท Index Living Mall
    - ประสบการณ์ในวงการ Startup กว่า 10 ปี
    - ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา Startup ต่าง ๆ ภายใต้โครงการ STeP
    - เป็นผู้เขียนหนังสือ 6P Framework ระบบการทำงานที่ผลักดันบริษัทพันล้าน และเติบโตอย่างมั่นคง

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส