อำภา คุรุพงศ์ cover photo
อำภา คุรุพงศ์
อำภา คุรุพงศ์
ครูสอนศิลปะเด็กและวาดภาพประกอบ เจ้าของเพจ "Kopkaphappy Sharing Art"
เจ้าของเพจ Kopkaphappy Sharing Art เริ่มต้นงานด้านศิลปะจากงานอดิเรก ความชอบในงานศิลปะ รู้สึกมีความสุขสงบเมื่อได้วาดรูป สร้างสรรค์ตัวการ์ตูนขึ้นมา และส่งมอบความสุขผ่านผลงานศิลปะ ปัจจุบันเป็นครูสอนศิลปะเด็กและวาดภาพประกอบ

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ "Kopkaphappy Sharing Art" ส่งมอบความสุขผ่านผลงานศิลปะ
    - ครูสอนศิลปะเด็กและวาดภาพประกอบ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส