สิทธิชัย แก้วระยับแสง (ครูฮิวโก้) cover photo
สิทธิชัย แก้วระยับแสง (ครูฮิวโก้)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส

สิทธิชัย แก้วระยับแสง (ครูฮิวโก้)
ผู้ก่อตั้ง Cactus Cafe Thailand แหล่งความรู้เรื่องการเลี้ยงแคคตัส

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ Cactus Cafe Thailand แหล่งความรู้เรื่องการเลี้ยงแคคตัส (กระบองเพชร)
    - เจ้าของช่องยูทูป Cactus Cafe Thailand
    - ปริญญาโท การจัดการ สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ (CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดล

4.6 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส