ขวัญชนก เสียงจันทร์  (ครูฝ้าย Easy English) cover photo
ขวัญชนก เสียงจันทร์  (ครูฝ้าย Easy English)
ขวัญชนก เสียงจันทร์ (ครูฝ้าย Easy English)
เจ้าของเพจ "ครูฝ้าย Easy English" ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 430,000คน

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ "ครูฝ้าย Easy English" ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 430,000คน
    - ประสบการณ์สอนมากกว่า 4 ปี ที่มาพร้อมกับเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายและทำให้สนุกไปกับการเรียน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส