พรรณนิภา จันทร์เจริญ cover photo
พรรณนิภา จันทร์เจริญ
พรรณนิภา จันทร์เจริญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท DC EXPERT TRADING จำกัด

    ประวัติโดยย่อ
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท DC EXPERT TRADING จำกัด
    - ประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศ และพัฒนาทักษะด้านการตลาดมาเป็นระยะเวลา 5 ปี
    - อดีตนักวิชาการการเงิน คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส