วิศรุต รักษ์นภาพงศ์ cover photo
วิศรุต รักษ์นภาพงศ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

วิศรุต รักษ์นภาพงศ์
ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้แก่องค์กรของภาครัฐและบริษัทเอกชน ประสบการณ์กว่ากว่า 20 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการผู้จัดการ Human Intellectual Management Co., Ltd. (HIM)
  - กรรมการผู้จัดการ Human Achievement Service Co., Ltd. (HAS)
  - อดีต Head of Corporate HR Strategy และมีประสบการณ์กว่า 20 ปีกับเครือซิเมนต์ไทย (SCG)
  - คณะกรรมการบริหารสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
  - อนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  - ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้แก่องค์กรของภาครัฐและบริษัทเอกชนจำนวนมาก

4.7 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส