ผศ. ดร.พุทธชาด อังณะกูร cover photo
ผศ. ดร.พุทธชาด อังณะกูร

4.4 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

3 คอร์ส

ผศ. ดร.พุทธชาด อังณะกูร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน Instructional Design Learning Technology และ Knowledge Sharing

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - มีความเชี่ยวชาญด้าน Instructional Design Learning Technology และ Knowledge Sharing
  - ปริญญาเอก Applied Technology and Performance Improvement University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาโท Business Studies University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

3 คอร์ส