ธีระศักดิ์ เเสงบัวหมัด (อ.โจ) cover photo
ธีระศักดิ์ เเสงบัวหมัด (อ.โจ)
ธีระศักดิ์ เเสงบัวหมัด (อ.โจ)
ประสบการณ์เขียนเเบบ ออกเเบบ มากกว่า 10 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์เขียนเเบบ ออกเเบบ มากกว่า 10 ปี
    - วิศวกรออกเเบบอิสระให้ A23design
    - ประสบการณ์งานวิศวกรรมบำรุงรักษาเครื่องจักร 5 ปี เข้าใจหลักการออกเเบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน เเละสามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ง่าย
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส