นิรันดร์ ประวิทย์ธนา cover photo
นิรันดร์ ประวิทย์ธนา

4.9 คะแนนเฉลี่ย

100 รีวิว

1 คอร์ส

นิรันดร์ ประวิทย์ธนา
Co-founder & CEO AVA Advisory ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการระบบหรือโปรแกรมแนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

    ประวัติโดยย่อ
    - Co-founder & CEO Ava Advisory บริษัท Fintech Startup ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการระบบหรือโปรแกรมแนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
    - นักเศรษฐศาสตร์ และนักวิจัยด้าน Cognitive Science ผู้ก่อตั้ง Ava Alpha Laboratory ศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเงินและการลงทุน
    - วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน และ Cryptocurrency

4.9 คะแนนเฉลี่ย

100 รีวิว

1 คอร์ส