อภิญญา ตรีประเสริฐสกุล cover photo
อภิญญา ตรีประเสริฐสกุล
อภิญญา ตรีประเสริฐสกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรมออกแบบ ตกแต่ง และสถาปัตยกรรม
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมหลัก และปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการผังเมือง สาขาบริหารจัดการสถาปัตยกรรม (Construction Management & Real Estate Marketing) มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกเเบบเเละพรีเซนต์งานออกเเบบสถาปัตยกรรมทั้งระบบ 2D, 3D เเละ BIM อาทิเช่น โปรแกรม Autocad (2D), Photoshop (2D), Sketch Up (3D), Lumion (3D rendering&animation), Artlantis (3D rendering), Archicad (BIM 2D, 3D&Estimate) และ VBE (3D) ประวัติการทํางานที่เกี่ยวข้อง - เป็น Instructor โปรแกรม Archicad ให้เเก่ฝ่ายเเบบบริษัทรับสร้างบ้านเเลนดี้โฮม เเละถูกทาบทามจากบริษัท Applicad เป็น Guest Speaker ในงานเปิดตัวโปรแกรม Archicad 2015 มีความเชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชั่นมือถือ หรือ โปรแกรมออนไลน์ ที่ช่วยในการออกแบบวาดเส้น ตัดเเต่งภาพเเละตัดต่อวิดีโอ อาทิ VideoShow (VDO), Snapseed (Photo Editting), Gif Maker Editor, PhotoLayers, Ibispaint (Cartoon maker) และ Animizer (APNG-Line Animation Sticker) "เนื่องจากจบการศึกษาในสายงานออกแบบ เราจึงรู้กระบวนการเกี่ยวกับการวาดภาพ ออกแบบ เทคนิค วัสดุ เเละ โปรเเกรมเกี่ยวกับการออกเเบบที่หลากหลาย มีความสามารถในการเรียนรู้อัพเดตโปรแกรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในการออกเเบบเเละทํางานพรีเซนต์เสมอ ชื่นชอบการทดลองทํางานประดิษฐ์ DIY Craft เเละชื่นชอบการเเบ่งปัน เผยเเพร่ How to ความรู้เทคนิคของเราให้ผู้อื่น จึงทํางานอดิเรกเป็นช่องงานรีวิว งานสอนพิเศษ อยู่เสมอ"

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
    - จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการผังเมือง สาขาบริหารจัดการสถาปัตยกรรม
    - มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมการออกเเบบเเละพรีเซนต์งานออกเเบบสถาปัตยกรรมทั้งระบบ 2D, 3D เเละ BIM อาทิเช่น โปรแกรม Autocad, Photoshop, Sketch Up, Lumion, Artlantis, Archicad และ VBE
    - มีความเชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชั่นมือถือ หรือ โปรแกรมออนไลน์ ที่ช่วยในการออกแบบวาดเส้น ตัดเเต่งภาพเเละตัดต่อวิดีโอ อาทิ VideoShow, Snapseed, Gif Maker Editor, PhotoLayers, Ibispaint และ Animizer

3.7 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส