อนัญญา สหัสสะรังษี (พลอย) cover photo
อนัญญา สหัสสะรังษี (พลอย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

อนัญญา สหัสสะรังษี (พลอย)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Product Management ผู้ร่วมก่อตั้ง DOTincube

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ร่วมก่อตั้ง DOTincube
  - ผู้เชี่ยวชาญด้าน Product Discovery และ Growth Hacking
  - อดีต Co-founder และ Head of Product Management ที่ NocNoc.com
  - อดีต Lead instructor และ Program Manager ที่ True Digital Academy และ Skooldio
  - ปริญญาตรี Civil Engineering, Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส