ณัฐชยา ขำชุ่ม cover photo
ณัฐชยา ขำชุ่ม
ณัฐชยา ขำชุ่ม
Digital Marketing and Social Media Manager ที่ TORI Marketing และวิทยากรด้าน Consumer Insight ให้กับมหาวิทยาลัย Stamford
Digital Marketing and Social Media Manager ที่ TORI Marketing เป็น Specialist ด้านวางแผนการตลาด Social Media วางกลยุทธ์เรื่องการผลิต Content ตามแต่ธุรกิจ เข้าใจการเขียน Content เพื่อการตลาดในเชิงลึก และเข้าใจกระบวนการทำงานของโซเชียลมีเดีย มี Background เป็นวิทยากรด้าน Consumer Insight ให้กับมหาวิทยาลัย Stamford วิเคราะห์การใช้เครื่องมือ Social Listening Tools ให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ ทำ Digital Marketing ให้กับโครงการ U2T12 และเป้นวิทยากรด้าน Digital Trends ให้กับ ttb broker

  ประวัติโดยย่อ
  - Digital Marketing and Social Media Manager ที่ TORI Marketing
  - วางแผนการตลาด Social Media
  - วางกลยุทธ์เรื่องการผลิต Content ตามแต่ธุรกิจ
  - เข้าใจการเขียน Content เพื่อการตลาดในเชิงลึก
  - เข้าใจกระบวนการทำงานของโซเชียลมีเดีย
  - วิทยากรด้าน Consumer Insight ให้กับมหาวิทยาลัย Stamford
  - วิทยากรด้านการวิเคราะห์การใช้เครื่องมือ Social Listening Tools ให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ
  - วิทยากรการทำ Digital Marketing ให้กับโครงการ U2T12
  - วิทยากรด้าน Digital Trends ให้กับ ttb broker

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส