กมลลักษณ์ ศรีรัตนวรางกูร cover photo
กมลลักษณ์ ศรีรัตนวรางกูร
กมลลักษณ์ ศรีรัตนวรางกูร
เจ้าของบริษัท KNBIZ MARKETING ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเว็บไซต์ และการตลาดออนไลน์

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของบริษัท KNBIZ MARKETING รับทำเว็บไซต์ และเป็นที่ปรึกษา ให้กับบริษัทต่างๆ ดูแลส่วนของ เว็บไซต์ และ SEO และสอนการทำตลาดออนไลน์ Internet Marketing การทำเว็บไซต์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส