คงรัฐ อิศรพร cover photo
คงรัฐ อิศรพร
คงรัฐ อิศรพร
วิทยากรบรรยายเรื่องการเขียน Resume เเละการสอนภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัยเเละวิทยาลัยทั่วประเทศ
อาจารย์คงรัฐ อิศรพร จบการศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์เเละบัญชี จาก 2 มหาวิทยาลัยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท) เเละมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี) เมื่อสมัยเรียนปริญญาตรีได้ศึกษา วิชา Human Resources and Organization Management เป็นวิชา Minor เเละทำวิจัยอย่างเข้มข้นสมัยที่เรียนปริญญาโท จึงทำให้เกิดความเข้าใจในงานบุคคลเป็นอย่างดี ภายหลังจึงมาเป็นวิทยากรที่บรรยายเรื่องเทคนิคการเขียน Resume เเละการสัมภาษณ์งานเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทั่วประเทศกว่า 70 คณะ ด้วยปณิธานที่ต้องการให้เด็กจบใหม่หางานทำให้ได้ เเละประสบความสำเร็จอย่างเร็วที่สุด เพื่อที่จะทำให้คุณภาพของบ้านเมืองได้พัฒนา อาจารย์บอลเป็นวิทยากรที่บรรยายให้มหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐ เเละภาคเอกชน เเละในทุก ๆ ครั้งที่ไปบรรยาย พนักงานหรือนักศึกษาจะเกิดคำถามในการเขียน Resume จึงเป็นการจุดประกายให้อาจารย์บอลทำคอร์สออนไลน์เพื่อสอนการเขียน Resume ให้บุคคลทั่วไป เพราะทราบว่ายังมีคนอีกมากที่ไม่เข้าใจวิธีการเขียน Resume เเต่ใช้วิธีการ google เพื่อไปหาข้อมูลในการเขียน ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องเเละไม่มีประสิทธิภาพทำให้ได้งานช้า อาจารย์บอลได้รับเชิญให้ไปสอนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ทั้งระดับประถม ระดับมัธยม ระดับวิทยาลัย เเละมหาวิทยาลัย เเละได้ผสานองค์ความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษเข้ากับศาสตร์ต่างๆ เเละเป้นเจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ED-ENG English เเละมีรายการที่ช่อง YouTube EDENGEnglish เพื่อเผยเเพร่ความรู้ต่าง ๆ ที่อาจารย์สนใจในขณะนั้นด้วย

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์เชี่ยวชาญสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 13 ปี
  - วิทยากรบรรยายเรื่องการเขียน Resume เเละการสอนภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัย เเละวิทยาลัยทั่วประเทศ
  - เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ED-ENG English
  - เจ้าของ YouTube ED-Eng English
  - อดีตอาจารย์พิเศษให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หลายเเห่ง

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส