อรวรรณ ตันสถาวีรัฐ (เปิ้ล) cover photo
อรวรรณ ตันสถาวีรัฐ (เปิ้ล)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

อรวรรณ ตันสถาวีรัฐ (เปิ้ล)
นักปักสายเชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอนงานปักมากฝีมือ เจ้าของเพจ Pippin’s Stuff อีกทั้งยังมีสไตล์การปักที่ชัดเจน คือการผสมผสานลวดลายต่างๆ ลงบนชิ้นงานเดียวและการเลือกใช้สีไหมที่เป็นเอกลักษณ์

    ประวัติโดยย่อ
    - นักปักสายเชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอนงานปักมากฝีมือ เจ้าของเพจ Pippin’s Stuff อีกทั้งยังมีสไตล์การปักที่ชัดเจน คือการผสมผสานลวดลายต่างๆ ลงบนชิ้นงานเดียวและการเลือกใช้สีไหมที่เป็นเอกลักษณ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส