สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์ cover photo
สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์
สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ


    ประวัติโดยย่อ
    - นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
คอร์สที่สอนโดย สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์
img
img
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
วิทยาลัยการจัดการชั้นนำในเอเชีย ที่สามารถเสนอความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบแก่สังคม
img
นรธัช สินธวานนท์
Founder ผู้ก่อตั้ง Chococard
img
ธีระชาติ ก่อตระกูล
เจ้าของแอพฯการลงทุนชื่อดัง StockRadars
img
รังสรรค์ พรมประสิทธ์
CEO& Founder ผู้ก่อตั้ง บริษัท YMMY จำกัด
img
วีระ เจียรนัยพานิชย์
Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย
img
สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
6 วีดีโอ
3 ชม. 5 น.
FinTech รู้งี้ Fin นานแล้ว
img
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
วิทยาลัยการจัดการชั้นนำในเอเชีย ที่สามารถเสนอความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบแก่สังคม
img
นรธัช สินธวานนท์
Founder ผู้ก่อตั้ง Chococard
img
ธีระชาติ ก่อตระกูล
เจ้าของแอพฯการลงทุนชื่อดัง StockRadars
img
รังสรรค์ พรมประสิทธ์
CEO& Founder ผู้ก่อตั้ง บริษัท YMMY จำกัด
img
วีระ เจียรนัยพานิชย์
Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย
img
สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
ฟรี