ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา cover photo
ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

5 คอร์ส

ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา
ติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์สอนภาษาทุกรูปแบบแก่คนทุกวัยมามากกว่า 8 ปี
ติวเตอร์มีประสบการณ์สอนมาแล้วตั้งแต่ยังเรียนอยู่จนประกอบอาชีพติวเตอร์ในปัจจุบัน ได้พบกับนักเรียนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย วัยทำงาน วัยเกษียณ และคลุกคลีกับการทำงานด้านภาษามาหลายรูปแบบ ดังนั้นขอให้มั่นใจในการติวของผู้สอนจากประสบการณ์มากกว่า 8 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - มีประสบการณ์สอน Gat, TU-get, TOEIC, Speaking, Grammar, Business English
  - ติวสอบเข้า ม.1, เข้ามหาวิทยาลัย และติวสอบเสริมเกรดทั่วไป
  - สอนทั้ง Thai และ English Program ที่สถาบันมา 2 สถาบัน ผู้เรียนมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงวัยทำงาน
  - เทรนภาษาแก่พนักงานในบริษัทเดียวกันเพื่อการใช้งานด้านต่างๆ
  - มีประสบการณ์แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย รวมถึง Proofreading

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

5 คอร์ส