ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา cover photo
ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา

4.5 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

8 คอร์ส

ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา
ติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์สอนภาษาทุกรูปแบบแก่คนทุกวัยมามากกว่า 10 ปี
ติวเตอร์มีประสบการณ์สอนมาแล้วตั้งแต่ยังเรียนอยู่จนประกอบอาชีพติวเตอร์ในปัจจุบัน ได้พบกับนักเรียนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย วัยทำงาน วัยเกษียณ และคลุกคลีกับการทำงานด้านภาษามาหลายรูปแบบ ดังนั้นขอให้มั่นใจในการติวของผู้สอนจากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - มีประสบการณ์สอน Gat, TU-get, TOEIC, Speaking, Grammar, Business English
  - เทรนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนวัยทำงานตั้งแต่การสนทนาในการทำงาน, การประชุมกับชาวต่างชาติ และการเขียนอีเมล
  - สอนทั้ง Thai และ English Program ที่สถาบันมา 2 สถาบัน ผู้เรียนมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงวัยทำงาน
  - เทรนภาษาแก่พนักงานในบริษัทเดียวกันเพื่อการใช้งานด้านต่างๆ
  - มีประสบการณ์แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย รวมถึง Proofreading

4.5 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

8 คอร์ส