สิริพร สุมะโน cover photo
สิริพร สุมะโน
สิริพร สุมะโน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Marketing และการออกแบบกราฟิกออนไลน์
จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรโยธา ทำการตลาดในตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันทำการตลาดต่างประเทศ CLMV ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทำ Content Marketing, Social Media Marketing ในแบรนด์เครื่องดื่ม Queen Nest, ผ่านการอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ" ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2563, ผ่านการอบรมการตลาดออนไลน์สำหรับ Ebay และ Facebook, ก่อตั้งสินค้าสำหรับสปาแบรนด์ Ai Say และทำการตลาดในด้านการศึกษาเพื่อทำงานในต่างประเทศ

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Marketing
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกออนไลน์
    - ประสบการณ์ด้านการทำ Digital Content, Website, Facebook Fanpage ให้กับ Consumer Product, Healthy and Beverage, Education, Real Estate
    - ผู้ประกอบการ และ Content Marketing เจ้าของแฟนเพจ "Bangkok-Myanmar Property and Lifestyle"

3.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส