ปุณญรัศมิ์ พณิชย์ศิริ cover photo
ปุณญรัศมิ์ พณิชย์ศิริ
ปุณญรัศมิ์ พณิชย์ศิริ
Certified Coach, วิทยากร, Workshop Facilitator ผู้มีประสบการณ์บริหารคนและบริหารธุรกิจในองค์กรข้ามชาติมาเกือบ 30 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการผู้จัดการบริษัทบีซันไชน์จำกัด
  - Leadership and Performance Coach
  - วิทยากรและ Workshop Facilitator ด้านการพัฒนา Power Skills ของบุคลากรในองค์กร
  - ประสบการณ์บริหารคนและบริหารธุรกิจในองค์กรข้ามชาติและในระดับภูมิภาค Asia Pacific เกือบ30 ปี
  - Certified Coach, PCC - accredited by ICF
  - Certified Practitioner - People Assessment, Predictive Index, U.S.A.
  - Certified Business Mastery
  - การศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส