เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก) cover photo
เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

211 รีวิว

25 คอร์ส

เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก)
Full-stack Programming Instructor/Coding Mentor ผู้ก่อตั้ง CodingThailand (www.codingthailand.com)
วิทยากรอบรม in-house “การพัฒนา Web Application ด้วย Node.js และ MongoDB” บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย React Native” บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย React Native” บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5” บริษัท Add Pay จำกัด วิทยากรอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์<br> วิทยากรอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js” บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิทยากรอบรม in-house “Angular 4 Programming” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) วิทยากรอบรม “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2” บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2” มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยากรอบรม in-house “Angular 4 Programming” บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) วิทยากรอบรม "การพัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MySQL" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้เขียนหนังสือ “Ionic 3: Build Mobile App for Web Developer”

    ประวัติโดยย่อ
    - โปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ผู้ก่อตั้ง CodingThailand (www.codingthailand.com)
    - วิทยากรอบรมการเขียนโปรแกรมให้กับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ
    - วิทยากรพิเศษสอนการเขียนโปรแกรมให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

211 รีวิว

25 คอร์ส