เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก) cover photo
เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

77 รีวิว

9 คอร์ส

เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก)
Full-stack Programming Instructor/Coding Mentor ผู้ก่อตั้ง CodingThailand (www.codingthailand.com)

  วิทยากรอบรม in-house “การพัฒนา Web Application ด้วย Node.js และ MongoDB” บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย React Native” บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย React Native” บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5” บริษัท Add Pay จำกัด
  วิทยากรอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  วิทยากรอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js” บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  วิทยากรอบรม in-house “Angular 4 Programming” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  วิทยากรอบรม “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2” บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2” มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  วิทยากรอบรม in-house “Angular 4 Programming” บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  วิทยากรอบรม "การพัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MySQL" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ผู้เขียนหนังสือ “Ionic 3: Build Mobile App for Web Developer”


  ประวัติโดยย่อ
  - โปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ผู้ก่อตั้ง CodingThailand (www.codingthailand.com)
  - วิทยากรอบรมการเขียนโปรแกรมให้กับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

77 รีวิว

9 คอร์ส