เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก) cover photo
เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก)
เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก)
Coding Mentor, Programmer, Teacher, and Entrepreneur

  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5” บริษัท Add Pay จำกัด
  วิทยากรอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  วิทยากรอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js” บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  วิทยากรอบรม in-house “Angular 4 Programming” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  วิทยากรอบรม “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2” บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2” มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  วิทยากรอบรม in-house “Angular 4 Programming” บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  วิทยากรอบรม "การพัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MySQL" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  วิทยากรอบรม "การสร้างแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Edge Animate" โครงการ ITCAMP 2014 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  วิทยากรอบรม "การออกแบบเว็บไซต์" โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
  วิทยากรอบรม "jQuery" กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  วิทยากรอบรม "PHP MySQL" กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  วิทยากรอบรม "Flash Action Script for Game" โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหาร
  วิทยากรอบรม "C# and MySQL Database" โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  วิทยากรอบรม "E-Commerce (Joomla+Virtuemart)" บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
  วิทยากรอบรม "Flash ActionScript for Game" มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  วิทยากร โครงการอบรม Oracle Academy
  ผู้เขียนหนังสือ “Ionic 3: Build Mobile App for Web Developer”


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้ง CodingThailand (www.codingthailand.com)
  - -Coding Mentor, Programmer, Teacher, and Entrepreneur
คอร์สที่สอนโดย เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก)