เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ cover photo
เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์
เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์
ผู้สอนและออกแบบกระบวนการที่มีประสบการณ์ในวงการ Training และ Coaching มากว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์องค์กร (Strategy Integration) และมีประสบการณ์หลายปีในการเป็น Change Leader ในบริษัทข้ามชาติ (International Corporate)
- CEO & Co-founder :: Learning & Gamification Designer Official Mentor at BAScii, Chulalongkorn University Mentor of the Ocean for Startups, Shark Tank (Thailand) Academic Instructor in 21st Century Skills & Entrepreneurship – Instructor in Entrepreneurship Modules at Chula Engineering – Specialized Instructor in Entrepreneurship Program in multiple schools Associate Manager Strategy Deployment, Johnson&Johnson (TH) – Global Operation Leadership Development Program in USA – Business Training Program in USA (2.5-yr Program) – Trainer & Coach in Business Finance, Business Project Management President of Engineering Student Committee, CU Academic Experience • Gamification Specialisation, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA • MSc. Thermal Power (Aerospace Propulsion), Cranfield University, United Kingdom • B.Eng. Aerospace Engineering, International School of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้ง BASE Playhouse จากความเชื่อที่ว่า "การเรียนรู้ที่ใช่ สามารถออกแบบได้จริง"
    - ผู้สอนและผู้ออกแบบกระบวนการยกระดับทักษะ ให้กับโรงเรียน และองค์กรชั้นนำมากมาย 
    - เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกมการสอนในรูปแบบใหม่ รวมถึงการใช้ Gamification มาออกแบบประสบการณ์ให้สนุกและเสพติด
    - วิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำมากมายทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส