พิมพ์นิดา พิจิตรพงศ์ชัย cover photo
พิมพ์นิดา พิจิตรพงศ์ชัย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส

พิมพ์นิดา พิจิตรพงศ์ชัย
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาองค์กรที่มีประสบการณ์การในการวางแผนโครงการการพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรมาแล้วกว่า 2 ปี
ผู้สอนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะเริ่มต้นทำงานในด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ปัจจุบันทำงานในบริษัทของบริษัท AWR Lloyd บริษัทชั้นนำด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นในการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์องค์กรและการควบรวมกิจการแก่บริษัทชั้นนำในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมายาวนานกว่า 22 ปี โดยตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการหรือและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทุกขั้นตอน โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรและฝึกอบรบพัฒนาบุคลากร

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาองค์กรบริษัท AWR Lloyd บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง
    - มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและดำเนินโครงการด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
    - ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส