พลกฤต โสลาพากุล cover photo
พลกฤต โสลาพากุล

3.3 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

พลกฤต โสลาพากุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคนและบัญชีการเงิน วิทยากรและอาจารย์พิเศษให้ทั้งภาครัฐและเอกชน
• ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคน และองค์กร ,ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน เป็นวิทยากรบรรยายมาแล้วมากกว่า 300 องค์กร ที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า 100 องค์กร ,อาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐ และเอกชน ,กรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ • ที่ปรึกษาด้านบัญชี-การเงิน บริษัท ศุภทัศนาขนส่ง จำกัด (ปี2560-2561) • Certified OKR Professional by The KPI Institute • ผลงานเขียน :การบริหารวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจ และ OKR เพื่อการบริหารคนและองค์กร (ฉบับหัวหน้างาน) ฯลฯ • ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D Candidate) • วิทยากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • วิทยากรับเชิญของสถาบันอื่นๆอีกมากมาย

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคน และองค์กร
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
  - วิทยากรบรรยายมาแล้วมากกว่า 300 องค์กร ที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า 100 องค์กร
  - อาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐ และเอกชน
  - กรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ
  - Certified OKR Professional by The KPI Institute
  - ผลงานเขียน :การบริหารวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจ และ OKR เพื่อการบริหารคนและองค์กร (ฉบับหัวหน้างาน)

3.3 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส