นภพรรณ รุ่งทองคำกุล cover photo
นภพรรณ รุ่งทองคำกุล
นภพรรณ รุ่งทองคำกุล
เจ้าของแบรน์แซนวิชชื่อดัง "ป้าลีแซนวิช"


    ประวัติโดยย่อ
    - เคยเป็นวิทยากรสอนการทำแซนวิช ในมหาวิทยาลัยภาครัฐ เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และในองค์กรกุศล เช่น วัด มูลนิธิ เทศบาล อบต
    - เป็นครูสอนทำแซนวิช โดยเปิดหลักสูตรสอนเองที่บ้านเป็นประจำทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์
    - เขียนคู่มือการสอนและการทำแซนวิชเอง
    - เขียนบล็อคการทำไส้แซนวิชบางสูตรสอนฟรี ใน Gotoknow