ลินดา ติกกะวี (โค้ชลินดา) cover photo
ลินดา ติกกะวี (โค้ชลินดา)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส

ลินดา ติกกะวี (โค้ชลินดา)
วิทยากรและ Executive Coach ด้านการสื่อสาร
- วิทยากร และ Executive Coach เรื่องเกี่ยวกับการพูด และจิตวิทยาการสื่อสาร เช่น Speech, Business Presentation, Personality, Relationship, NLP For Success, etc. - Master Practitioner NLP โดย American Board of USA - Certified Master Trainer หลักสูตร Building Client For Life ของ Andrew Sobel - Certified Trainer หลักสูตร The Leader Speak ของ Bluepoint Development Inc. - Certified Coach จาก International Coach Federation - อดีตกรรมการผู้จัดการของบริษัทโฆษณา OgilvyOne และ U5OK ประมีประสบการณ์ในแวดวงโฆษณากว่า 15 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการทำงานของสมอง ได้รับการรับรองระดับ Master จากสถาบัน NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - วิทยากรพิเศษฝึกอบรมพนักงานให้กับหน่วยงานชั้นนำของประเทศ
    - เจ้าของ Facebook เพจ "Coach Lynda" และ "Timeout With Guru Podcast

4.9 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส