ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ (หนิง) cover photo
ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ (หนิง)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ (หนิง)
พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศข่าว และ MC Event ประสบการณ์มากว่า 20 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ประสบการณ์มากว่า 20 ปี
  - ผู้ประกาศข่าว APEC Channel ระหว่างการประชุมในประเทศไทย ปี 2546
  - ได้รับรางวัล เปรียว อวอร์ด สาขาบันเทิง (พิธีกร) ปี 2549
  - พิธีกร Event มากมาย จนได้รับฉายา "เจ้าแม่ MC Event"
  - ประสบการณ์การสอนด้านการพูดมากว่า 6-7 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส