ประไพพร สิริอัจฉรานนท์ cover photo
ประไพพร สิริอัจฉรานนท์
ประไพพร สิริอัจฉรานนท์
ครูผู้สอนเปิดร้านเบเกอรี่มานานเกิน 15 ปี เจ้าของร้าน Fay Fay Homemade Bakery
ครูผู้สอนเปิดร้านเบเกอรี่มานานเกิน 15 ปี เชี่ยวชาญการทำขนมทุกประเภททั้งขนมเค้กและขนมปัง มีประสบการณ์ด้านการสอนทำขนมจนทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จมามากมาย ครูผู้สอนมีเพจขนมที่มีแฟนเพจติดตามร้านอยู่กว่า 400,000 คน

    ประวัติโดยย่อ
    - ครูผู้สอนเปิดร้านเบเกอรี่มานานเกิน 15 ปี เชี่ยวชาญการทำขนมทุกประเภททั้งขนมเค้กและขนมปัง
    - ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านดูแลและจัดการร้าน Fay Fay Homemade Bakery
    - เป็นเจ้าของ Faycake.com และ Facebook: Fay Fay Homemade Bakery ที่มีแฟนเพจติดตามร้านอยู่กว่า 400,000 คน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส