อฑิตยา อมราสกุลทรัพย์ (ครูทิพย์) cover photo
อฑิตยา อมราสกุลทรัพย์ (ครูทิพย์)
อฑิตยา อมราสกุลทรัพย์ (ครูทิพย์)
ผู้สอนและใช้ Bullet Journal (Bujo) จริงในการจัดการธุรกิจทั้ง 5 ประเภท จนประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
ผู้เขียน Bullet Journal (Bujo) จริงในการจัดการธุรกิจทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นร้านโซฟาเบด เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน อาหาร อสังหาริมทรัพย์ และคอร์สออนไลน์ รวมถึงใช้ Bujo ในการจัดการชีวิตและการพัฒนาตัวเองมาแล้วกว่า 5 ปี จนได้ผลลัพธ์ และวิธีการอย่างง่าย และนำมาถ่ายทอดให้เข้าใจภายในไม่กี่ชั่วโมง แต่ความรู้นี้จะติดตัวคุณไปทั้งชีวิต เจ้าของเพจ Facebook "บันทึกนักสำเร็จ” ซึ่งแชร์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง เจ้าของคอร์สเรียน "คอร์ส Bujo บันทึกนักสำเร็จ : วางแผนถูกวิธี ชีวิตดีขึ้น 100 เท่า" วิทยากรและ Consult ด้านการใช้ Bullet Journal สำหรับพัฒนางานในองค์กร เป็นผู้ออกแบบและจัดจำหน่ายสมุด Bullet Journal แบรนด์ “บันทึกนักสำเร็จ” Writing your way to success ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการจดบันทึกของคนไทย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เจ้าของแบรนด์ โซฟาเบด ATIST มีโซฟาเบดและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 8 ปี มีผู้ติดตามเพจกว่า 3 แสนคน เจ้าของอาหารสำเร็จรูปปูม้ากระป๋องและน้ำยาปูแบรนด์ "อมรา" และสร้างบ้านขายหลังแรกจากไม่มีความรู้ โดยใช้ Bullet Journal ในการวางแผน

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้สอนและใช้ Bullet Journal (Bujo) จริงในการจัดการธุรกิจทั้ง 5 ประเภท จนประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
  - เจ้าของเพจ Facebook "บันทึกนักสำเร็จ” ซึ่งแชร์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง
  - วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการใช้ Bullet Journal สำหรับพัฒนางานในองค์กร
  - เป็นผู้ออกแบบและจัดจำหน่ายสมุด Bullet Journal แบรนด์ “บันทึกนักสำเร็จ” Writing your way to success ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการจดบันทึกของคนไทย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  - และสร้างบ้านขายหลังแรกจากไม่มีความรู้ โดยใช้ Bullet Journal ในการวางแผน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส