ดำรงศักดิ์ เนตรศรีไพบูลย์ cover photo
ดำรงศักดิ์ เนตรศรีไพบูลย์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

ดำรงศักดิ์ เนตรศรีไพบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบและผู้พัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บ เพื่อการนำเข้าและส่งออกทั่วโลก
ู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเพื่อช่วยสร้างรายได้ทั่วโลกผ่าน ตลาดต่างๆ เช่น Amazon.com (เวปขายสินค้าอันดับ 1 ของโลก) Esty.com (เวปขาย Digital Product ระดับโลก) Lazada.com (เวปอันดับ 1 ของไทย) สร้างรายได้ 8 หลักบน Amazon และ Lazada โดยใชเเวลาเพียง 3 เดือน ผู้สร้างลูกศิษย์ให้เริ่มเรียนรู้ในการเพิ่มช่องทางการหารายได้มากกว่า 1,000 คนต่อปี วิทยากรบรรยายความรู้ ในคอร์ส Digital Value ซึ่งมีผู้เข้าเรียนกว่า 1000 คน

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเพื่อช่วยสร้างรายได้ทั่วโลกผ่านตลาดต่างๆ เช่น Amazon.com, Esty.com, Lazada.com
  - ผู้สร้างลูกศิษย์ให้เริ่มเรียนรู้ในการเพิ่มช่องทางการหารายได้มากกว่า 1,000 คนต่อปี
  - วิทยากรบรรยายความรู้ในคอร์ส Digital Value ซึ่งมีผู้เข้าเรียนกว่า 1,000 คน
  - ผู้พัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บ เพื่อการนำเข้าและส่งออกทั่วโลก
  - เจ้าของ Blog Happysme.co เว็บไซต์ให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่เริ่มทำธุรกิจ

4.3 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส