เด็กช่างวัด  cover photo
เด็กช่างวัด

4.8 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

1 คอร์ส

เด็กช่างวัด
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิศวกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักร และระบบต่างๆ

    ประวัติโดยย่อ
    - นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิศวกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักร และระบบต่างๆ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

1 คอร์ส