ณัฐพัชร์ พหลโยธิน cover photo
ณัฐพัชร์ พหลโยธิน
ณัฐพัชร์ พหลโยธิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ประสบการณ์กว่า 15 ปี เจ้าของแฟนเพจ "บัญชีภาษีเชิงรุก"
จากความชื่มชอบด้านการเขียน การสอน และการให้ความรู้ผู้คน เมื่อ 15 ปีที่แล้ว จึงเริ่มเปลี่ยนจากความรู้ที่ชอบไปสู่งานเขียนที่ใช่ "เจาะลึกบัญชีการเงิน เทคนิคบริหารรวย จากร้านอาหาร ต้องรู้รอบและรู้ลึก" และเริ่มทำวิดีโอการเรียนออนไลน์ขึ้นมา เพื่อลงใน Youtube และได้ผลตอบรับดีมาก จึงตัดสินใจได้จัดทำคอร์สออนไลน์ "เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง" และ "วางแผนบัญชีภาษีเลิกกิจการ บริษัท และห้างหุ้นส่วน" ขึ้นมา เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้และเป็นช่องทางติดต่อให้กับผู้สนใจ

  ประวัติโดยย่อ
  - มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและภาษีมากกว่า 15 ปี
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "บัญชีภาษีเชิงรุก" ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 35,000 คน
  - ผู้เขียนหนังสือ "เจาะลึกบัญชีการเงิน เทคนิคบริหารรวย จากร้านอาหาร ต้องรู้รอบและรู้ลึก"
  - คู่มือวางแผนบัญชีและภาษี ร้านค้า แพลตฟอร์ม SHOPEE
  - คู่มือวางแผนบัญชีและภาษี ร้านค้า แพลตฟอร์ม LAZADA
  - คู่มือวางแผนบัญชีและภาษีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ
  - คู่มือวางแผนบัญชีและภาษีหมอ แพทย์ คลินิก สถานพยาบาล
  - คู่มือวางแผนบัญชีและภาษี หมอฟัน ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม
  - คู่มือวางแผนบัญชีและภาษี เภสัชกร ร้านขายยา
  - คู่มือวางแผนบัญชีและภาษี สัตวแพทย์ คลินิกรักษาสัตว์
  - คู่มือวางแผนบัญชีและภาษี ขายอสังหาริมทรัพย์
  - คู่มือวางแผนบัญชีและภาษี รับเหมาก่อสร้าง
  - คู่มือวางแผนบัญชีและภาษี ตัวแทน นายหน้าประกัน
  - คู่มือวางแผนบัญชีและภาษี ร้านทอง ขายฝากทอง
  - ผู้ก่อตั้งคอร์ส "เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง"
  - ผู้ออกแบบหลักสูตร "วางแผนบัญชีภาษีเลิกกิจการ บริษัท และห้างหุ้นส่วน"

2.0 คะแนนเฉลี่ย

9 คอร์ส