ณัฐพัชร์ พหลโยธิน cover photo
ณัฐพัชร์ พหลโยธิน
ณัฐพัชร์ พหลโยธิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี SHOPEE และ LAZADA ประสบการณ์กว่า 5 ปี เจ้าของแฟนเพจ "บัญชีภาษีเชิงรุก by ครูออม"
จากความชื่มชอบด้านการเขียน การสอน และการให้ความรู้ผู้คน เมื่อ 5 ปีที่แล้ว จึงเริ่มเปลี่ยนจากความรู้ที่ชอบไปสู่งานเขียนที่ใช่ "เจาะลึกบัญชีการเงิน เทคนิคบริหารรวย จากร้านอาหาร ต้องรู้รอบและรู้ลึก" และเริ่มทำวิดีโอการเรียนออนไลน์ขึ้นมา เพื่อลงใน Youtube และได้ผลตอบรับดีมาก จึงตัดสินใจได้จัดทำคอร์สออนไลน์ "เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง" และ "วางแผนบัญชีภาษีเลิกกิจการ บริษัท และห้างหุ้นส่วน" ขึ้นมา เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้และเป็นช่องทางติดต่อให้กับผู้สนใจ

  ประวัติโดยย่อ
  - มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและภาษีออนไลน์มากกว่า 5 ปี
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "บัญชีภาษีเชิงรุก by ครูออม" มีผู้ติดตามกว่า 30,000 คน
  - ผู้เขียนหนังสือ "เจาะลึกบัญชีการเงิน เทคนิคบริหารรวย จากร้านอาหาร ต้องรู้รอบและรู้ลึก"
  - ผู้ก่อตั้งคอร์ส "เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง"
  - ผู้ออกแบบหลักสูตร "วางแผนบัญชีภาษีเลิกกิจการ บริษัท และห้างหุ้นส่วน" 

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส