จอม เอกพนิฏฐ์ นาคนคร cover photo
จอม เอกพนิฏฐ์ นาคนคร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

59 รีวิว

1 คอร์ส

จอม เอกพนิฏฐ์ นาคนคร
ภูมิสถาปนิกไทยในอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Thinking และการพัฒนาตัวเอง | ผู้ก่อตั้ง Dream Action
ภูมิสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Visual Thinking และการพัฒนาตัวเอง จอมมีประสบการณ์ทำงานสายภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบมากว่า 12 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกาและไทย จอมได้ฝึกฝนวิธี Visual Thinking ผ่านการเรียนและการทำงาน ตั้งแต่ระหว่างที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปจนถึงการฝึกงานในสายวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมทั้งในไทย (Landscape Architec 49) และ สิงคโปร์ (Cicada Private Limited, Tierra Design) และเมื่อจบการศึกษาพร้อมรางวัล Best Thesis Awards จอมได้มีโอกาสได้ทำงาน “โครงการแผนฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 6 จังหวัด ภาคใต้ (Tsunami)” จากความรักและประสบการณ์ที่สั่งสมในงานภูมิสถาปัตย์ ประกอบกับความสามารถในการวางแผน พัฒนาตัวเองโดยใช้เครื่องมือภาพจาก Visual Thinking ทำให้จอมมีโอกาสได้ไปคว้าฝัน และทำงานในบริษัทชั้นนำระดับโลก อย่าง Design Workshop และ Sasaki ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลากว่า 10 ปี ปัจจุบัน จอมเป็นภูมิสถาปนิก และนักออกแบบไทยในอเมริกา อีกทั้งยังเป็นเจ้าของเพจ ‘Dream Action - วางแผน เดินทาง ตามหาฝัน’ ที่เอาไว้ส่งต่อความฝัน ผลักดันให้คนไทยรุ่นใหม่พิชิตฝันได้ ด้วยการลงมือทำ Dream Action จึงเป็นแหล่งส่งต่อความรู้ เทคนิคการทำงานต่าง ๆ ทั้งจากจอมที่อเมริกา และจากผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกอีกด้วย นอกนั้นจอมยังเป็น Career Coach ให้บุคคลหลากหลายสัญชาติทั้งในไทย-อเมริกา, วิทยากรรับเชิญ ณ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ประเทศไทย, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท ที่ Louisiana State University ที่นำพาไปสู่การคว้ารางวัล ASLA Student Awards 2016 ในโครงการวิทยานิพนธ์ "MAE KHA CANAL : From City’s Dumping Site to The Longest Linear Park in The North of Thailand" และยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์อาสาสมัครในโครงการ ACE Mentoring ที่เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการแนะแนวนักเรียน High school ให้เข้าใจในวิชาชีพสายงานก่อสร้าง ผ่านการลงมือออกแบบโครงการจริง 4 เดือน ร่วมกับทีมสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และวิศวกรอาสาสมัคร จอมยังคงสร้างสรรค์ผลงานออกแบบอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ด้าน Visual Thinking และส่งต่อความฝันให้คนรุ่นใหม่ ติดตามและพูดคุยกับจอมได้ที่ Website : <a href="https://dreamaction.co/" target="_blank">Dream Action</a> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/godreamaction/" target="_blank">Dream Action - วางแผน เดินทาง ตามหาฝัน</a> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/jomjomdesign/" target="_blank">Jom Jom</a> Youtube : <a href="https://www.youtube.com/c/Dreamactiongo" target="_blank">Dream Action</a>

  ประวัติโดยย่อ
  - ภูมิสถาปนิกไทยในอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Thinking และการพัฒนาตัวเอง
  - ผู้ก่อตั้ง Dream Action https://dreamaction.co
  - ประสบการณ์ทำงานสายภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบมากว่า 12 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกาและไทย
  - Career Coach ให้บุคคลหลากหลายสัญชาติทั้งในไทย-อเมริกา
  - วิทยากรรับเชิญ ณ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ประเทศไทย
  - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท ที่ Louisiana State University
  - อาจารย์อาสาสมัครในโครงการ ACE Mentoring ที่เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

59 รีวิว

1 คอร์ส