ธรากร กมลเปรมปิยะกุล (พงศ์) cover photo
ธรากร กมลเปรมปิยะกุล (พงศ์)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

605 รีวิว

1 คอร์ส

ธรากร กมลเปรมปิยะกุล (พงศ์)
ครีเอทีฟเพื่อสังคมและการตื่นรู้
เกิดในเดือนกันยายน 2515 ชายไทยเชื้อสายจีน เป็นพ่อบ้านธรรมดา ๆ ภรรยาหนึ่ง ลูกสอง เรียนจบบริหารธุรกิจสาขาการตลาด และเคยมุ่งมั่นทำงานในวงการโฆษณากว่า 14 ปี ได้รางวัลต่าง ๆ มาบ้างตามสมควร จนวันหนึ่งได้พบว่า สารสาระสำคัญที่น่าสื่อสารที่สุดในโลกใบนี้ คือ ธรรมะหรือความจริง เพื่อให้ผู้รับสารได้เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์และคงด้วยเพราะความปรารถนาเช่นนี้ ธรรมะจึงจัดสรรให้ออกจากวงการโฆษณา ได้มาเป็นผู้บริหารองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC เป็นเวลา 7 ปี มาทำงานเพื่อสร้างกิจกรรมและแคมเปญสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคม รวมทั้งโครงการ New Heart New World โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง และได้ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสถาบันอาศรมศิลป์อีก 1 เศษ จากนั้น จึงได้เริ่มออกมาทำงานสื่อสารเพื่อการเข้าใจความจริงของตนเองและการตื่นรู้ จากอดีตคนเขียนคำโฆษณา ผู้พบจุดเปลี่ยนในชีวิตจากการศึกษาปฏิบัติธรรม จนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจในการเดินทางภายในสู่การตื่นรู้ ผ่านสื่อสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ

    ประวัติโดยย่อ
    - ครีเอทีฟเพื่อสังคมและการตื่นรู้
    - ผู้เขียนหนังสือ "หัวใจตื่นรู้" และ ออกแบบเกมสำรวจชีวิต "A2O - Awake To Oneness"
    - หัวหน้าทีมสื่อสารโครงการชุมชนเพื่อการตื่นรู้ร่วมกัน "We Oneness" โดย มูลนิธิสหธรรมิกชน
    - ผู้ก่อตั้ง Awakening Creative

4.9 คะแนนเฉลี่ย

605 รีวิว

1 คอร์ส