Let's talk in Korean สัพเพเหระเรื่องเกาหลี cover photo
Let's talk in Korean สัพเพเหระเรื่องเกาหลี
Let's talk in Korean สัพเพเหระเรื่องเกาหลี
อัพเดตทุกเรื่องเกี่ยวเกาหลี ทั้งภาษา ดารานักร้อง หนัง นักแสดง แหล่งที่เที่ยว

    ประวัติโดยย่อ
    - อัพเดตทุกเรื่องเกี่ยวเกาหลี ทั้งภาษา ดารานักร้อง หนัง นักแสดง แหล่งที่เที่ยว
    - รับสอนภาษาเกาหลีให้คนไทย และรับสอนภาษาไทยให้กับคนต่างชาติ
    - รับสอนภาษาต่างประเทศให้กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส