ธมลวรรณ เอกบัณฑิต (Doctor Diamond) cover photo
ธมลวรรณ เอกบัณฑิต (Doctor Diamond)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

55 รีวิว

2 คอร์ส

ธมลวรรณ เอกบัณฑิต (Doctor Diamond)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชร เจ้าของแฟนเพจ Doctor Diamond

    ประวัติโดยย่อ
    - นักวิเคราะห์อัญมณี (Graduate Gemologist) จากสถาบัน GIA สถาบันอัญมณีอันดับ 1 ของโลก
    - เจ้าของแฟนเพจ Doctor Diamond
    - ผู้เขียนหนังสือ 'ซื้อเพชรให้ได้เพชร', 'จับกลโกงเซียนเพชร', '20 หมัดเด็ด ซื้อเพชรแบบมือโปร' และ 'เจาะสูตรเด็ด ซื้อเพชรให้กำไร'
    - (ชื่อเดิม ธมลวรรณ เอกบัณฑิต)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

55 รีวิว

2 คอร์ส