ภัทรพงศ์ ธนชัยวัฒนรัชต์ (ชิน) cover photo
ภัทรพงศ์ ธนชัยวัฒนรัชต์ (ชิน)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

ภัทรพงศ์ ธนชัยวัฒนรัชต์ (ชิน)
ประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 8 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของแฟนเพจ Chin’s Trade
    - ฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา Finansia Syrus
    - ประสบการณ์การลงทุน 8 ปี

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส