ฉัตราพร ไพบูลย์กิจ (อาจารย์แม่) cover photo
ฉัตราพร ไพบูลย์กิจ (อาจารย์แม่)
ฉัตราพร ไพบูลย์กิจ (อาจารย์แม่)
Life Coach เจ้าของ Facebook Page : "อาจารย์แม่: ออกแบบชีวิต เนรมิตความสำเร็จ"
คุณฉัตราพร ไพบูลย์กิจ (แอน) อาจารย์แม่ ออกแบบชีวิต อดีต - นักขายระดับ Top Sale วงการ Direct Sale - อดีตผู้จัดการเขต Avon อันดับ1 / ผู้จัดการภาค บริษัท ควีนลีฟวิ่งโปรดั๊ก สร้างทีมงานนักขายทั่วประเทศ และธุรกิจส่วนตัว เปิดศูนย์รวมสินค้า Direct Sale เป็นระยะเวลา 10 ปี - เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมประกันชีวิต ในฐานะตัวแทน MDRT นักขายระดับโลก ในฐานะผู้บริหาร และทำหน้าที่ฝึกอบรมทั้งระดับตัวแทนและผู้บริหาร จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 25 ปี ปัจจุบัน - Life Coach เจ้าของ Facebook Page : " อาจารย์แม่: ออกแบบชีวิต เนรมิตความสำเร็จ " - CEO Millionich.,Ltd. บริษัทที่ปรึกษาและบริหารงานด้านการขายและการวางแผนการเงิน - ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย ภาคตะวันออก บริษัท เอไอเอ จำกัด - เจ้าของสำนักงานตัวแทน เอไอเอ จ.ระยอง - ที่ปรึกษาพิเศษ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการวางแผนการเงินประเทศไทย - กรรมการ สมาคม GAMA Internationnal Thailand

    ประวัติโดยย่อ
    - Life Coach เจ้าของ Facebook Page : "อาจารย์แม่: ออกแบบชีวิต เนรมิตความสำเร็จ"
    - CEO Millionich.,Ltd. บริษัทที่ปรึกษาและบริหารงานด้านการขายและการวางแผนการเงิน
    - ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย ภาคตะวันออก บริษัท เอไอเอ จำกัด

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส