ฉัตราพร ไพบูลย์กิจ (อาจารย์แม่) cover photo
ฉัตราพร ไพบูลย์กิจ (อาจารย์แม่)
ฉัตราพร ไพบูลย์กิจ (อาจารย์แม่)
Life Coach เจ้าของ Facebook Page : "อาจารย์แม่: ออกแบบชีวิต เนรมิตความสำเร็จ"

  คุณฉัตราพร ไพบูลย์กิจ (แอน)
  อาจารย์แม่ ออกแบบชีวิต
  อดีต
  - นักขายระดับ Top Sale วงการ Direct Sale
  - อดีตผู้จัดการเขต Avon อันดับ1 / ผู้จัดการภาค บริษัท ควีนลีฟวิ่งโปรดั๊ก สร้างทีมงานนักขายทั่วประเทศ และธุรกิจส่วนตัว เปิดศูนย์รวมสินค้า Direct Sale เป็นระยะเวลา 10 ปี
  - เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมประกันชีวิต ในฐานะตัวแทน MDRT นักขายระดับโลก
  ในฐานะผู้บริหาร และทำหน้าที่ฝึกอบรมทั้งระดับตัวแทนและผู้บริหาร จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 25 ปี

  ปัจจุบัน
  - Life Coach เจ้าของ Facebook Page : " อาจารย์แม่: ออกแบบชีวิต เนรมิตความสำเร็จ "
  - CEO Millionich.,Ltd. บริษัทที่ปรึกษาและบริหารงานด้านการขายและการวางแผนการเงิน
  - ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย ภาคตะวันออก บริษัท เอไอเอ จำกัด
  - เจ้าของสำนักงานตัวแทน เอไอเอ จ.ระยอง
  - ที่ปรึกษาพิเศษ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการวางแผนการเงินประเทศไทย
  - กรรมการ สมาคม GAMA Internationnal Thailand


  ประวัติโดยย่อ
  - Life Coach เจ้าของ Facebook Page : "อาจารย์แม่: ออกแบบชีวิต เนรมิตความสำเร็จ"
  - CEO Millionich.,Ltd. บริษัทที่ปรึกษาและบริหารงานด้านการขายและการวางแผนการเงิน
  - ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย ภาคตะวันออก บริษัท เอไอเอ จำกัด

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส