ฉัตราพร ไพบูลย์กิจ (อาจารย์แม่) cover photo
ฉัตราพร ไพบูลย์กิจ (อาจารย์แม่)
ฉัตราพร ไพบูลย์กิจ (อาจารย์แม่)
เจ้าของ Facebook Page "อาจารย์แม่: ออกแบบชีวิต เนรมิตความสำเร็จ"

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ Facebook Page "อาจารย์แม่: ออกแบบชีวิต เนรมิตความสำเร็จ"
    - CEO Millionich บริษัทที่ปรึกษาและบริหารงานด้านการขายและการวางแผนการเงิน
    - ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย ภาคตะวันออก บริษัท เอไอเอ จำกัด

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส